Hướng dẫn active autocad 2019

AutoCAD 2019 là phiên bản mới nhất của AutoCAD hiện nay. Không giống như các phiên bản trước, AutoCAD 2019 phải Crack với Autodesk Network License, vì vậy điều này trở nên tốn thời gian và khó khăn hơn (phải thực hiện nhiều bước!: D). Do đó trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn Crack AutoCAD 2019 với chuỗi hình ảnh chi tiết. Và bạn cũng có thể áp dụng cho các phần mềm Autodesk khác với phiên bản 2019, chẳng hạn như Revit 2019, bạn chỉ cần thay đổi Khóa!
Hướng dẫn Crack Autocad 2019

Hướng dẫn Crack AutoCAD 2019 với Giấy phép mạng Autodesk

Thực hiện các bước sau (lưu ý tắt tường lửa và sau đó tiến hành: v):
1: Bật phần mềm, chọn Nhiều người dùng
2 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
2: Nhập tên máy chủ
2 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
3: Chọn tiếp theo3 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
4: - Đi đến tìm kiếm nhập "Cmd"
- Bảng thông tin xuất hiện để nhập "ipconfig / all"
- Tìm tên máy chủ như trong hình
- Nhập tên máy tính trong bảng Tên máy tính FlexNet
- Chọn Tiếp theo để tiếp tục
4 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
5: Chọn Kết thúc
5 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
6: Thông báo xuất hiện "Lỗi cấp phép", chọn Đóng và bắt đầu xử lý
6 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
7: Chúng tôi phải cài đặt Trình quản lý giấy phép mạng Autodesk (ANLM). Bạn có thể tải nó ở đây
Sau khi tải xuống, chúng tôi có tệp cài đặt như sau:
7 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
8: Cài đặt phiên bản 64 bit, nhấp và Tiếp theo để cài đặt
8 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
9: Bạn sao chép thư mục Crack và Paste vào thư mục cài đặt -> C: Autodesk
9 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
10: Trong thư mục Crack, bạn có thể sao chép các tệp và ghi đè lên thư mục cài đặt như sau:
10 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
11: Trong thư mục Crack, mở tệp Lic.dat sau đó chỉnh sửa thông tin như sau:
11 Hướng dẫn Crack Autocad 2019

Crack AutoCAD 2019 đầy đủ

12: Mở Tiện ích LMTOOLS và thực hiện:
  • Chọn tab "Dịch vụ cấu hình"
  • Đặt tên trong "Tên dịch vụ": Autocad2019
  • Chọn đường dẫn "Đường dẫn đến tệp Imgrd.exe" -> C: Autodesk Network License Manager Imgrd.exe
  • Chọn đường dẫn "Đường dẫn đến tệp giấy phép" -> C: Autodesk Autodesk Network License Manager 2019 Crack ...
  • Chọn làm hình ảnh và Lưu dịch vụ
12 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
13: Chuyển đến tab "Tệp dịch vụ / giấy phép" và kiểm tra thông tin theo hình ảnh
13 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
14: Tiếp tục với tab "Bắt đầu / Dừng / Đọc lại", thực hiện lần lượt 1, 2, 3 thao tác
14 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
15: Chuyển đến tab "Trạng thái máy chủ" và nhấp vào "Thực hiện yêu cầu trạng thái". Bảng tin trông như thế này là ngon!
15 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
16: Quay lại để bật phần mềm, nếu bạn hỏi, bạn nhập thông tin như lần đầu tiên -> Xong
16 Hướng dẫn Crack Autocad 2019
Vì vậy, tôi đã hướng dẫn Crack AutoCAD 2019 để hoàn thành nó, chỉ sử dụng và trải nghiệm phần mềm: D. Chúc may mắn!
17 Hướng dẫn Crack Autocad 2019

Đăng nhận xét

0 Nhận xét