Xoay ngang qua bất kỳ trang nào trong Word

Nhìn ngang trên toàn bộ tài liệu Word, bạn đều biết, nhưng thông thường trong các tài liệu Word, bạn chỉ muốn xoay một trang Word tùy ý để nhập nội dung phù hợp và các trang khác trong tài liệu vẫn giữ nguyên.
Để làm điều này, bạn có thể lần lượt thực hiện các bước sau:

1. Phá vỡ phần riêng biệt để trang được xoay.

Để xoay một trang của bất kỳ trang nào trong tài liệu Word, bạn cần chia trang thành một phần riêng với các trang khác trong văn bản. Mặt khác, khi bạn xoay theo chiều ngang, tất cả các trang trong văn bản sẽ xoay theo chiều ngang.
Bước 1: Bạn đặt con trỏ chuột ở đầu trang nơi bạn muốn làm gián đoạn phần đó và chọn Bố cục trang -> Break -> Contiounus.
Contiounus
Ví dụ: Nếu bạn muốn xoay trang thứ hai trong Word, sau đó đặt con trỏ lên đầu trang 2.
Bước 2: Kiểm tra xem phần đã bị gián đoạn thành công hay chưa, chọn Chèn -> Tiêu đề -> Chỉnh sửa Tiêu đề.
Nếu trang văn bản được chia thành hai phần khác nhau, nó bị gián đoạn thành công.
Chỉnh sửa tiêu đề
Bước 3: Ngắt kết nối phần ở vị trí đầu tiên của trang văn bản ngay sau trang bạn cần xoay theo chiều ngang. Để trang xoay ngang trong một phần.
Ví dụ: Nếu bạn muốn xoay trang thứ hai trong Word, hãy đặt con trỏ lên đầu trang 3. Sau đó chọn Bố cục trang -> Break -> Contiounus để ngắt phần.
Tiếp 2
Vì vậy, bạn đã tách trang để biến thành 1 phần.

2. Xoay trang ngang.

Bạn đặt con trỏ ở bất cứ đâu trên trang cần xoay, tách phần và chọn Bố cục trang -> Định hướng -> Phong cảnh để lật nó trên trang.
Phong cảnh
Sau khi lật trang, kết quả sẽ như sau:
Kết quả
Vì vậy, bạn có thể xoay một hoặc nhiều trang trong Word một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến các trang khác trong tài liệu Word. Chúc may mắn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét