Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong Word mới nhất

Trong quá trình làm luận văn, bạn thường phải tạo một mục lục. Tuy nhiên, việc tạo chỉ mục thủ công thường tốn nhiều thời gian của bạn hơn so với nhược điểm của việc tạo mục lục là khi bạn muốn mở một trang trong văn bản, phải mất thời gian để mở trang đó. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian cũng như nhanh chóng mở trang bạn muốn xem (bạn chỉ cần giữ phím Ctrl + nhấp chuột trái vào trang bạn muốn đến, bạn đã truy cập trang bạn muốn), Thuthuatphanmem.vn vui lòng hướng dẫn hiển thị bạn làm thế nào để tạo một bảng nội dung tự động trong Word.
Ví dụ: tạo thư mục tự động trong Word

Bài viết này giải thích cách tạo mục lục tự động trong Word

Bước 1: Mở văn bản

Bước 2: Chọn mức độ hiển thị cho tiêu đề

Phương pháp 1: Chọn nội dung bạn muốn đặt cấp độ trong tab Tham chiếu, chọn Thêm văn bản trong nhóm Mục lục, chọn Cấp độ bạn muốn áp dụng cho nội dung đã chọn (bạn nên chọn Cấp độ giảm dần như được đề xuất trong hình ).

Đặt mức cho tiêu đề

Phương pháp 2: Chọn mục để đặt tiêu đề, chọn tab Trang chủ và sau đó chọn tiêu đề tương ứng (lưu ý nên chọn tiêu đề giảm dần như được hiển thị)

Kiểm tra tiêu đề

Bước 3: Chọn địa điểm và biểu mẫu sẽ xuất hiện cho mục lục trong văn bản của bạn

Chọn loại hiển thị cho mục lục
Sau khi chọn vị trí để hiển thị mục lục (phần đầu hoặc phần cuối của văn bản), kết quả là:
Kết quả của việc tạo một bảng mục lục tự động

Bước 4: Tự động cập nhật thông tin khi thay đổi nội dung trong văn bản

Để thuận tiện cho quá trình sử dụng và chỉnh sửa, bạn nên chọn cập nhật mục lục tùy thuộc vào mục đích làm việc của bạn theo một trong hai cách:
- Chỉ cập nhật số trang (Khi bạn chỉ chỉnh sửa văn bản thay đổi số lượng trang trong văn bản)
- Cập nhật số trang và nội dung (Khi bạn thay đổi số trang và thêm tiêu đề như chương III, I, 1 ...)
Cập nhật bảng nội dung tự động

Đăng nhận xét

0 Nhận xét