Cách xuống một hàng trong một ô Excel - Ngắt dòng trong một ô Excel

Bạn nhập dữ liệu cho các ô trong Excel nhưng nhiều ô dữ liệu dài nên chúng không hiển thị tất cả dữ liệu. Vì vậy, bạn muốn thả dòng cho các ô trong Excel để dữ liệu được hiển thị đầy đủ trong một ô. Bạn không biết làm thế nào để xuống dòng trong một hộp Excel, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Bài viết hướng dẫn hai cách xuống dòng trong một hộp Excel.

Phương pháp 1: Sử dụng Wrap Text để tự động xuống dòng.

Bước 1: Bạn chọn ô bạn muốn ngắt dòng.
Đường xuống trong hộp Excel 1
Bước 2: Trên tab Trang chủ bạn chọn Gói văn bản theo thứ tự, ô bạn chọn sẽ được tự động xuôi dòng.
Đường xuống trong hộp Excel 2
Các kết quả sau:
Đường xuống trong hộp Excel 3

Phương pháp 2: Sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter.

Bạn muốn xuống từ vị trí bạn muốn, như ví dụ trên, bạn muốn ngắt dòng để đi từ Thái Bình xuống dòng dưới để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy như sau:
Bước 1: Đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn đi xuống dòng.
Cách xuống dòng trong hộp Excel 4
Bước 2: Nhấn Alt + Enter, bạn sẽ nhận được kết quả sau:
Đường xuống trong hộp Excel 5
Vì vậy, với Alt + Enter, bạn có thể truy cập bất kỳ dòng nào trong dòng, đây là cách phổ biến nhất để xuống dòng trong một ô trong Excel. Nhưng nếu bạn cần chỉnh sửa nhanh và nhiều trường dữ liệu, sử dụng Wrap Text để tự động phát trực tuyến cũng là một lựa chọn tốt. Chúc may mắn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét