Cách tạo bảng, chèn bảng vào Excel

Để quản lý dữ liệu tốt hơn trong Excel, việc tạo bảng cho dữ liệu Excel là điều cần thiết. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, tính toán, quản lý và phân tích dữ liệu ... nhưng cách tạo bảng rất đơn giản để bạn có thể nhanh chóng tạo bảng trong Excel.
Tạo bảng
Bài viết chỉ cho bạn cách tạo và chỉnh sửa bảng trong Excel.

1. Tạo một bảng.

Phương pháp 1: Tạo bảng bằng cách sử dụng kiểu mặc định.

Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tạo bảng, các ô có thể chứa dữ liệu hoặc không chứa dữ liệu.
Tạo bảng trong Excel 1
Bước 2: Chọn tab Chèn trên thanh công cụ Excel. Trong phần Bảng, chọn Bảng (hoặc Ctrl + T hoặc Ctrl + L).
Bàn
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Tạo bảng.
Nếu phạm vi dữ liệu bạn đã chọn trong Bước 1 đã bao gồm tiêu đề bảng, thì bạn hãy chọn hộp trước khi Bảng của tôi có các tiêu đề.
Nếu phạm vi dữ liệu bạn đã chọn trong Bước 1 không bao gồm tiêu đề bảng, bạn bỏ chọn hộp trước khi Bảng của tôi có các tiêu đề.
Ở đầu các cột của bảng sẽ xuất hiện với các tên tiêu đề mặc định như Cột 1, Cột 2 ... bạn có thể thay đổi tiêu đề như mong muốn.
Sau đó bấm OK để tạo bảng.
Được 1

Cách 2: Tạo bảng theo kiểu bạn muốn.

Bước 1: Chọn phạm vi ô bạn muốn tạo bảng.
Bước 2: Chọn tab Trang chủ trên thanh công cụ, trong Kiểu -> Định dạng dưới dạng Bảng và chọn định dạng bảng bạn muốn tạo.
Định dạng như Bảng
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Format As Table. Nếu phạm vi đã chọn chứa dữ liệu bạn muốn sử dụng làm tiêu đề bảng, bạn chọn hộp trước khi Bảng của tôi có các tiêu đề, sau đó bấm OK để tạo bảng.
Được rồi 2

2. Chỉnh sửa bảng.

Khi chọn bất kỳ hộp nào trong bảng, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện tab Thiết kế của Công cụ Bảng. Bạn có thể thay đổi kiểu bảng trong phần Kiểu bảng.
Kiểu bảng
Các tùy chọn khác trong phần Tùy chọn kiểu bảng:
- Header Row: Ẩn / hiển thị tiêu đề của bảng.
- Total Row: Ẩn / hiển thị tổng số hàng ở cuối bảng.
- Cột đầu tiên: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.
- Cột cuối cùng: Hiển thị một định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.
Tùy chọn kiểu bảng

Thêm hàng hóa

Để thêm hàng vào bảng, chọn ô cuối cùng của hàng cuối cùng trong bảng rồi nhấn phím Tab trên bàn phím. Các mục sẽ được thêm vào dưới bảng.
Tạo bảng trong Excel 2
Hoặc bạn có thể chọn bất kỳ ô nào của hàng cuối cùng trong bảng, nhấp chuột phải và chọn Chèn -> Hàng bảng bên dưới để thêm hàng vào cuối bảng.
Tạo bảng trong Excel 3
Để thêm hàng vào bất kỳ vị trí nào của bảng, bạn có thể thêm dưới dạng các hàng bổ sung trong Excel.

Thêm Collum

Thêm một cột vào cuối bảng và chọn bất kỳ ô nào trong cột cuối cùng, nhấp chuột phải và chọn Chèn -> Cột Bảng ở bên phải.
Tạo bảng trong Excel 4
Để thêm các cột vào bất kỳ vị trí nào trong bảng, bạn có thể thêm dưới dạng các cột bổ sung trong Excel.
Vì vậy, với các thao tác rất đơn giản, bạn đã nhanh chóng tạo các bảng của riêng mình trong Excel. Bạn có thể lọc dữ liệu trong bảng, phân tích dữ liệu từ bảng một cách dễ dàng. Chúc may mắn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét