Cách đánh số trang bằng word (từ đầu hoặc bất kỳ trang nào)

Đối với các văn bản dài trong Word, đánh số trang là điều cần thiết để giúp tìm và sửa đổi văn bản dễ dàng hơn. Để đánh số trang từ đầu đến cuối tài liệu, hầu hết mọi người đều biết và đã sử dụng nó, nhưng đôi khi bạn cần đánh dấu trang từ bất kỳ vị trí nào trong tài liệu Word nhưng không phải từ đầu Bạn không biết làm thế nào.
Vui lòng theo dõi bài viết dưới đây, bài viết hướng dẫn bạn cách đánh số trang từ đầu đến cuối tài liệu Word và cách đánh số trang từ bất kỳ vị trí nào trong văn bản.

1. Nhập số trang bắt đầu từ trang đầu tiên trong tài liệu Word.

Bạn chọn Chèn -> Số trang. Ở đây bạn có các tùy chọn:
- Đầu trang: Đánh dấu trang ở đầu trang.
- Cuối trang: Đánh dấu trang ở cuối trang.
- Lề trang: Đánh dấu trang ở bên cạnh trang.
- Vị trí hiện tại: Đánh dấu trang ở vị trí con trỏ chuột.
Số trang
Ví dụ: Bạn chọn giữa, dưới cùng của mỗi trang (Cuối trang), chọn Chèn -> Số trang -> Cuối trang -> chọn loại đầu tiên và vị trí giữa.
Duoi cung cua trang
Tương tự, bạn có thể chọn vị trí và loại dấu trang bạn muốn. Bạn kéo thanh cuộn Đơn giản sẽ có rất nhiều kiểu đánh dấu để bạn chọn.
Do đó, các tài liệu Word sẽ được tự động đánh số từ đầu đến cuối văn bản.

2. Nhập số trang từ bất kỳ trang nào trong tài liệu Word.

Bước 1: Bạn đặt con trỏ chuột lên bất kỳ trang nào bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang.
Đặt con trỏ chuột ở đầu trang
Bước 2: Chọn Bố cục trang -> Dấu ngắt -> Trang tiếp theo để tách văn bản thành 2 phần khác nhau: 1 phần từ điểm nhìn của con trỏ đến cuối văn bản và 1 phần từ đầu đến cuối trang không chứa con trỏ
Trang tiếp theo
Bước 3: Chọn Chèn -> Số trang -> Định dạng số trang.
Định dạng số trang
Hộp thoại Định dạng số trang xuất hiện, bạn chọn loại đánh số trang ở định dạng Số và chọn Bắt đầu ở 1 hoặc bất kỳ giá trị bắt đầu nào bạn muốn để bắt đầu đánh dấu trang. Sau đó bấm OK.
được
Bước 4: Chọn Chèn -> Đầu trang / Chân trang hoặc chọn Số trang để đánh dấu, sau đó chọn loại dấu trang. Ví dụ: đánh dấu trang ở cuối trang:
Chân trang
Bước 5: Vì vậy, bạn đã đánh số trang của cả hai phần để xóa số trang trong phần 1, bạn cần ngắt kết nối liên kết giữa 2 phần bằng cách nhấn màu vàng của Liên kết đến Trước trong Công cụ Thiết kế Đầu trang & Chân trang.
Liên kết đến trước
Bước 6: Sau khi bạn đã làm gián đoạn 2 phần, nhấp vào Phần chân trang 1 và xóa số trang và loại dấu trang và nhấp vào Đóng tiêu đề và chân trang.
Đóng Header và Footer
Do đó, Phần 1 không có số trang và số trang chỉ bắt đầu từ Phần 2 (từ vị trí của con trỏ).
Vì vậy, bạn biết cách nhập các trang trong Word bắt đầu từ trang đầu tiên hoặc bắt đầu từ bất kỳ trang nào trong tài liệu Word. Chúc may mắn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét