Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Hlr là gì

Hlr là : Trong một mạng GSM sẽ có 1 HLR và nhiều VLR. VLR sẽ quản lý một số khu vực vị trí như hình dưới đây.

Kết quả hình ảnh cho Hlr là gì

HLR chứa thông tin: vị trí của người đăng ký, chi tiết liên quan đến hợp đồng thuê bao của người dùng làm dịch vụ, nhận dạng. Nó chứa tham số K_i được sử dụng để bảo mật và xác thực. Thông tin này là vĩnh viễn.
VLR chứa thông tin thời gian, bao gồm thông tin liên quan đến thuê bao (lấy từ HLR) và vị trí chính xác của MS trong VLR (được kết nối với BSC ...).
Theo như hình dạng của hình thức là có liên quan, bạn chỉ có thể tưởng tượng nó như một máy tính được lập trình để thực hiện các chức năng mà mọi người đưa ra.  Nó chỉ là một cơ sở dữ liệu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét